công chứng hợp đồng mua bán

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Ngày đăng 22/03/2023

Khi mua bán nhà đất thì các bên phải công chứng hợp đồng mua bán. Sau đây là thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất gồm hồ sơ cần chuẩn bị, các bước công chứng và tiền phải nộp khi công chứng.