giá thuê đất

Bất động sản công nghiệp nhu cầu tăng, thúc đẩy giá thuê kho xưởng tăng

Ngày đăng 31/03/2021

Bất chấp đại dịch Covid-19 và các hạn chế về di chuyển, mô hình Trung Quốc + 1 ngày một hấp dẫn các nhà sản xuất. Bất động sản công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng cả về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy.