luật nhà ở năm 2015

Quy định mới về việc đòi quỹ bảo trì chung cư cho cư dân

Ngày đăng 04/04/2021

Theo quy định mới của Chính phủ, ban quản trị chung cư, chính quyền và ngân hàng có thể cưỡng chế đòi quỹ bảo trì chung cư cho cư dân sớm hơn.