Luật Thừa Kế Đất Đai Không Di Chúc

Luật Thừa Kế Đất Đai Không Di Chúc Năm 2023

Ngày đăng 22/03/2023

Luật thừa kế đất đai không di chúc là một trong những nội dung mà nhiều người quan tâm. Lý do bởi vì đất đai hiện nay được xem là tài sản thừa kế giá trị nhất đối với người Việt. Tuy nhiên, khi không có di chúc, tài sản này được chia như thế nào để tránh tranh chấp?