158 nguyễn sơn

CHUNG CƯ 158 NGUYỄN SƠN LONG BIÊN

Giá: 33-36 Triệu/m2

Vị trí: Long Biên

Bàn giao nhà: Đã bàn giao