24 nguyễn khuyến

CHUNG CƯ 24 NGUYỄN KHUYẾN – NHÀ Ở CHIẾN SĨ CÔNG...

Giá: 16,7 triệu/m2

Vị trí: Nguyễn Khuyến, Hà Đông

Bàn giao nhà: Chưa bàn giao