259 yên hòa

CHUNG CƯ 259 YÊN HÒA

Giá: Liên hệ

Vị trí: Yên Hòa, Cầu Giấy

Bàn giao nhà: Đã bàn giao