60 nguyễn đức cảnh

CHUNG CƯ HUD3 NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Giá: Liên hệ

Vị trí: Tương Mai, Hoàng Mai

Bàn giao nhà: Đã bàn giao