bán đất đấu giá đức thượng

Đất đấu giá Đức Thượng, Hoài Đức

ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỨC THƯỢNG HOÀI ĐỨC

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Bàn giao nhà: Đang cập nhật