bán đất khu công nghiệp bắc giang

Khu công nghiệp Tân Hưng - Lạng Giang, Bắc Giang

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG – LẠNG GIANG, BẮC GIANG

Giá: 62$

Vị trí: Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

Bàn giao nhà: Quý I/2021