bán đất LA VIENA VALLEY ĐÀ BẮC

LA VIENA VALLEY ĐÀ BẮC HÒA BÌNH

Giá: 799 tr

Vị trí: Thị trấn Đà Bắc, Hòa Bình

Bàn giao nhà: Tháng 12/2021