c13 c14

CHUNG CƯ C14 BỘ QUỐC PHÒNG – C14 ĐỊNH CÔNG

Giá: Liên hệ

Vị trí: Định Công, Hoàng Mai

Bàn giao nhà: Đã bàn giao