Đất nền đấu giá đường Hồ Núi Cốc

ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI – ĐƯỜNG HỒ...

Giá: 18 tr/m2

Vị trí: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Bàn giao nhà: Đang bàn giao