Eastern Park Thạch Bàn

EASTERN PARK THẠCH BÀN

Giá: 12 TỶ

Vị trí: KDT Hà Nội Garden City – Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội

Bàn giao nhà: Sẵn sàng bàn giao