hh1 mễ trì hạ

CHUNG CƯ THE SUN MỄ TRÌ NAM TỪ LIÊM

Giá: 26 – 29 triệu/m2

Vị trí: Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Bàn giao nhà: Chưa bàn giao