him lam thạch bàn 2

CHUNG CƯ HIM LAM THẠCH BÀN 2

Giá: Liên hệ

Vị trí: Thạch Bàn, Long Biên

Bàn giao nhà: Đã bàn giao