Mặt bằng Discovery Comlex

DISCOVERY COMPLEX 302 CẦU GIẤY

Giá: Liên hệ

Vị trí: 302 Cầu Giấy, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Bàn giao nhà: Nhận nhà ngay