Mặt bằng Florence Quảng Nam

FLORENCE QUẢNG NAM

Giá: Liên hệ

Vị trí: Vĩnh Điện - Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam

Bàn giao nhà: Quý 4/2023