mặt bằng HP Naia City Móng Cái

HP NAIA CITY MÓNG CÁI QUẢNG NINH

Giá: Liên hệ

Vị trí: P Hải Yên, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Bàn giao nhà: Năm 2023