Mặt bằng KVG Mozzadiso Nha Trang

KVG Mozzadiso Nha Trang

KVG MOZZADISO NHA TRANG

Giá: Liên hệ

Vị trí: Gói 6, KĐT Mỹ Gia, Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Thái, TP. Nha Trang

Bàn giao nhà: Đang cập nhật