mặt bằng Legacy Hill Hòa Bình

LEGACY HILL HÒA BÌNH

Giá: Liên hệ

Vị trí: Nằm trên 3 Xã Tân Vinh, Nhuận Trạch và Cư Yên, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Bàn giao nhà: Đang cập nhật