mặt bằng Thang Mây Village – Ba Vì

THANG MÂY VILLAGE BẢN XÔI BA VÌ

Giá: Liên hệ

Vị trí: Thung lũng Bản Xôi – Ba Vì – Hà Nội

Bàn giao nhà: Đang cập nhật