mặt bằng The Fibonan Ecopark Phố Cúc

THE FIBONAN ECOPARK

Giá: Liên hệ

Vị trí: Phố Cúc, KDT Ecopark, H Văn Giang, T Hưng Yên

Bàn giao nhà: Qúy 4/2023