Nhà cán bộ chiến sỹ công an Gia Lâm

NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG AN THƯỢNG THANH GIA LÂM

Giá: Liên Hệ

Vị trí: Thượng Thanh, Long Biên

Bàn giao nhà: Đã bàn giao