nhà ở xã hội đồng mô

CHUNG CƯ ĐẠI KIM BUILDING

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đại Kim, Hoàng Mai

Bàn giao nhà: Đã bàn giao