Spring Valley 1C Ecopark – Thung Lũng Mùa Xuân

SPRING VALLEY – KHU 1C ECOPARK

Giá: Liên hệ

Vị trí: Phân khu Palm Springs, KDT Ecopark

Bàn giao nhà: Đang cập nhật