sun grand city láng hạ

CHUNG CƯ 31 LÁNG HẠ

Giá: Liên hệ

Vị trí: Thành Công, Ba Đình

Bàn giao nhà: Đã bàn giao