the sun

CHUNG CƯ THE SUN MỄ TRÌ NAM TỪ LIÊM

Giá: Liên hệ

Vị trí: Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Bàn giao nhà: Chưa bàn giao