Tiến độ thanh toán HTL Seaside Tuy Hòa

HTL SEASIDE TUY HÒA PHÚ YÊN

Giá: Liên hệ

Vị trí: Đại lộ Hùng Vương, P 6, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Bàn giao nhà: 2024