Căn hộ điển hình cho thuê tại Gold Season – 47 Nguyên Tuân, Q.thanh Xuân, Hà Nội giá thuê cực sốc

Căn hộ điển hình cho thuê tại Gold Season – 47 Nguyên Tuân, Q.thanh Xuân, Hà Nội giá thuê cực sốc

Căn hộ điển hình:
+ Căn số: 01 và 08.
– Diện tích: Tim tường: 97,07 m2 / Thông thuỷ: 90,42 m2.
– Phòng Khách: 30 m2.
– Bếp: 7 m2.
– Số phòng ngủ: 03 (PN1: 16 m2 / PN2: 14 m2 / PN3: 8,42 m2).
– Số phòng WC: 02 (VS1: 3,5 m2 / VS2: 3,5 m2).
– Số Logia: 02 (Logia 1: 4,6 m2 / Logia 2: 3,4 m2).

+ Căn số: 02 07 09 và 16.
– Diện tích: Tim tường: 64,65 m2 / Thông thuỷ: 59,19 m2.
– Phòng Khách: 20 m2.
– Phòng bếp: 5 m2.
– Số phòng ngủ: 02 (PN1: 13m2 / PN2: 11m2).
– Số phòng WC: 01 (VS: 3,19 m2).
– Số Logia: 02 (Logia 1: 3,8 m2 / Logia: 3,2 m2).

+ Căn số: 04 và 11.
– Diện tích: Tim tường: 84,48 m2 / Thông thuỷ: 76,64 m2.
– Phòng Khách: 35 m2.
– Phòng Bếp: 5 m2.
– Số phòng ngủ: 02 (PN1: 12 m2 / PN2: 12 m2).
– Sô WC: 02 (VS1: 4 m2 / VS2: 3,64 m2).
– Số Logia: 02 (Logia 01: 3 m2 / Logia 02: 2 m2).

+ Căn số: 05 và 12.
– Diện tích: Tim tường: 87,55 m2 / Thông thuỷ: 79,57 m2.
– Diện tích phòng khách: 31 m2.
– Phòng Bếp: 4,5 m2.
– Số phòng ngủ: 03 (PN1 + PN2: 12 m2 / PN3: 8 m2).
– Số WC: 02 (VS1: 3,6 m2 / VS2: 3,47 m2).
– Số Logia: 02 (Logia 1: 3 m2 / Logia 2: 2 m2).

+ Căn số: 03 06 10 và 15.
– Diện tích: Tim tường: 110,37 m2 / Thông thuỷ: 102,54 m2.
– Diện tích phòng khách: 36 m2.
– Diện tích phòng bếp: 9 m2.
– Số phòng ngủ: 03 (PN1+PN2: 14,5 m2 / PN3: 12,54 m2.
– Số WC: 02 (VS1: 6,5 m2 / VS2: 3,5 m2).
– Số Logia: 02 (Logia 01: 3,8 m2 / Logia 02: 2,2 m2).

Liên hệ: 0971909082

https://land24h.net/chung-cu-goldseason-47-nguyen-tuan-thanh-xuan/