Archive for Tháng Ba, 2018

CHUNG CƯ HATECO HOÀNG MAI

Giá: Liên hệ

Vị trí: Yên Sở, Hoàng Mai

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

SEASONS AVENUE MỖ LAO

Giá: Liên hệ

Vị trí: Mỗ Lao, Hà Đông

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ TIMES TOWER

Giá: Liên hệ

Vị trí: Nhân Chính, Thanh Xuân

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ 84 THỢ NHUỘM

Giá: Liên hệ

Vị trí: Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ LẠC HỒNG WESTLAKE

Giá: Liên hệ

Vị trí: Phú Thượng, Tây Hồ

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ THE VESTA

Giá: Liên hệ

Vị trí: Phú Lãm, Hà Đông

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ HAPPY HOUSE 296 LĨNH NAM

Giá: Liên hệ

Vị trí: Lĩnh Nam, Hoàng Mai

Bàn giao nhà: Đã bàn giao