dự án BOT

Vốn tín dụng cho dự án cao tốc Bắc-Nam: Bộ Tài chính nói gì?

Ngày đăng 24/11/2017

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay với các dự án hợp tác công-tư (PPP) trong thời gian tới cần tiếp tục theo cơ chế thương mại hiện hành. Theo đó, các ngân hàng đều quan tâm tới xem xét tiếp cận các dự án PPP nói chung và dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông nói riêng – lãnh đạo Bộ Tài chính dẫn đánh giá từ Ngân hàng Nhà nước. Mặc dù