hạn hữu

5 tính chất cơ bản của hàng hoá Bất Động Sản

Ngày đăng 10/01/2022

BĐS là một loại hàng hóa đặc biệt, hiểu được nó sẽ rất hữu ích cho các thành phần liên quan tới lĩnh vực này: chủ đầu tư, người mua nhà, nhà đầu tư, môi giới (sales). Ngoài việc phải tuân theo những qui luật cơ bản của nền kinh tế thị trường (luật cung/cầu), hàng hóa bđs còn tuân theo những qui tắc riêng do 5 tính chất đặc thù của nó