aqua central 44 yên phụ

CHUNG CƯ HANOI AQUA CENTRAL

Giá: Liên hệ

Vị trí: Trúc Bạch, Ba Đình

Bàn giao nhà: Đã bàn giao