c7 giảng võ

CHUNG CƯ C7 GIẢNG VÕ

Giá: Liên Hệ

Vị trí: Giảng Võ,Ba Đình

Bàn giao nhà: Đã bàn giao