chính sách bán hàng Green Little Town Cổ Bi

GREEN LITTLE TOWN CỔ BI

Giá: Liên hệ

Vị trí: Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Bàn giao nhà: QUÝ 3/2023