chính sách đóng tiền Para Sol Cam Ranh

PARA SOL CAM RANH

Giá: Liên hệ

Vị trí: Bãi Dài, P Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Bàn giao nhà: QUÝ 3/2023