đất cam thành bắc cam lâm

ĐẤT NỀN CAM LÂM KHÁNH HÒA

Giá: Liên hệ

Vị trí: Cam Thành Bắc - Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

Bàn giao nhà: Đang bàn giao