giá bán chung cư ngoại giao đoàn

CHUNG CƯ N03T1 NGOẠI GIAO ĐOÀN

Giá: Liên hệ

Vị trí: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

Chung cư N03T2 Ngoại Giao Đoàn

CHUNG CƯ N03T2 NGOẠI GIAO ĐOÀN – TASECO COMPLEX

Giá: 36 - 38 tr/m2

Vị trí: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ N03T5 NGOẠI GIAO ĐOÀN

Giá: 25 - 28 tr/m2

Vị trí: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ N03T8 NGOẠI GIAO ĐOÀN

Giá: Liên hệ

Vị trí: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ N04A NGOẠI GIAO ĐOÀN

Giá: 27 - 30 tr/m2

Vị trí: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao

CHUNG CƯ N04B NGOẠI GIAO ĐOÀN

Giá: Liện hệ

Vị trí: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Bàn giao nhà: Đã bàn giao